www.khalifashoes.co.il
 
 >>   >> 
 -    -  !
  

 
:
' :
:
 :

 :

:

:

  :

 :
:

:

36.
:
:

:

:

' ' :

:

:

  :

' :

' :
 :
 
 299.00      
: 00009
: Nurit (Austin) - Teva Naot
:
:
:
 :
 
 
 
 
   
  ?
 0  


 
:
: 02-6257027
 
: ' 44
 
| |
- ATPLOGIC